Projectnaam: Het Bronzen Paard
_
Jaar van uitvoering: 2020
_

Plaats: Alkmaar
_

“Een stuk beton, het leeft niet”
Na het zien van het plein en het oude UWV-gebouw in Alkmaar gaat van Suijdam aan de tekentafel zitten met zijn vaste architect om zijn droom voor te verwezenlijken. De lelijke pukkel gaat weg en daarvoor in de plaatst rijst ‘Het Bronzen Paard’.

Er zijn meer dan 2.000 inschrijvingen voor het plan aan de Paardenmarkt, maar van Suijdam mag zijn plan uitvoeren met zijn team. Het project heeft de naam Het Bronzen Paard, hetgeen te danken is aan het plein, de Paardenmarkt, en aan de kleuren die zullen worden gebruikt voor de vernieuwing van het pand.

De woontypologie die ze hiervoor toepassen is gericht op de kwaliteit van de stad Alkmaar in zijn algemeen. Er worden ruim 30 studio’s gerealiseerd waarvan 33 procent is gericht op sociale huur. Aan de achterzijde van het gebouw komt een gemeenschappelijke buitenruimte waar iedereen welkom is.

Tevens wordt er een uitbouw gemaakt voor een wintertuin met horecaruimte evenals een pleinpodium met tribune om de pleinbeleving te vergroten. Het wordt een plek waar de inwoners van de stad elkaar kunnen ontmoeten met een terras waar de mensen het grootste gedeelte van de dag kunnen genieten van de zon.

Door zorgvuldig om te gaan met de stedenbouwkundige context zorgen we dat het gebouw aansluit op de omgeving. ‘Het Bronzen Paard’ loopt vanuit de Paternosterstraat trapsgewijs op vanaf de naastgelegen bebouwing, om op de hoek van het gebouw en de straat (Paternosterstraat en Achter de Vest) een accent te maken. In de architectuur maken wij gebruik van archetypische elementen die zijn ontstaan uit de basisvormen van de architectuur van de stad en de omliggende regio. Daarnaast is er bij de keuze van de materialen rekening gehouden met het beperken van het onderhoud.